Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výpar potenciální
syn. výparnost – maximálně možný výpar, který by nebyl limitován množstvím vody k vypařování, jako je tomu u skutečného výparu. Vyjadřuje schopnost atmosféry za daných meteorologických podmínek odnímat vodu příslušnému povrchu, tedy vodní hladině nebo povrchu vlhké půdy (potenciální evaporace), popř. i rostlinám bohatě zásobeným vodou (potenciální transpirace) nebo obojímu (potenciální evapotranspirace). Potenciální výpar může být vypočten pomocí nejrůznějších empirických vzorců, případně ho lze měřit pomocí výparoměrů se stálým dostatkem vody.
angl: evaporativity, potential evaporation slov: potenciálny výpar něm: potentielle Verdunstung f rus: испаряемость  1993-a3
podpořila:
spolupracují: