Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

odrazivost radiolokační ekvivalentní
syn. odrazivost radarová efektivní – rozšíření pojmu radarová odrazivost Z na cíle mimo oblast platnosti Rayleighova rozptylu, resp. na cíle s dielektrickou konstantou odlišnou od vody. Ekvivalentní radarová odrazivost Ze je číselně shodná s odrazivostí Z souboru sférických vodních kapek, který při Rayleighově rozptylu odráží stejné množství energie. Ze se obvykle používá pro tuhé srážky (sníh, kroupy, …) a měří se v dBZ.
angl: equivalent radar reflectivity; slov: ekvivalentná rádiolokačná odrazivosť; něm: äquivalent Radarreflektivität f; rus: эквивалентная радиолокационная отражаемость  2014
podpořila:
spolupracují: