Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

odrazivost radiolokační ekvivalentní
rozšíření pojmu radiolokační odrazivost meteorologického cíle Z na cíle mimo oblast platnosti Rayleighova rozptylu, resp. na cíle s dielektrickou konstantou odlišnou od vody. Ekvivalentní radiolokační odrazivost Ze je číselně shodná s odrazivostí Z souboru sférických vodních kapek, který při Rayleighově rozptylu odráží stejné množství energie. Ze se obvykle používá pro tuhé srážky (sníh, kroupy, …) a měří se v dBZ.
angl: equivalent radar reflectivity slov: ekvivalentná rádiolokačná odrazivosť něm: äquivalent Radarreflektivität f rus: эквивалентная радиолокационная отражаемость  2014
podpořila:
spolupracují: