Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

měřítko subsynoptické
obecné označení pro charakteristické rozměry atm. procesů a jevů, které mají menší charakteristické horiz. rozměry (a kratší dobu trvání) než procesy a jevy tzv. synoptického měřítka. Viz též měřítko mezosynoptické, klasifikace meteorologických procesů podle Orlanskiho.
angl: subsynoptic scale slov: subsynoptická mierka něm: subsynoptische Skala f rus: субсиноптический масштаб  1993-a3
podpořila:
spolupracují: