Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

měřítko subsynoptické
obecné označení pro charakteristické rozměry atm. procesů a jevů, které mají menší charakteristické horiz. rozměry (a kratší dobu trvání) než procesy a jevy tzv. synoptického měřítka. Viz též měřítko mezosynoptické, klasifikace meteorologických procesů podle Orlanskiho.
angl: subsynoptic scale; slov: subsynoptická mierka; něm: subsynoptische Skala f; rus: субсиноптический масштаб  1993-a3
podpořila:
spolupracují: