Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima ledové
angl: glacial climate; slov: ľadová klíma; něm: Eisklima n; rus: климат вечного (постоянного) мороза  1993-b2
podpořila:
spolupracují: