Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teploměr "prakový"
skleněný teploměr upevněný na provázku, řetízku nebo v držadle. Při měření jím pozorovatel otáčí tak, aby dosáhl dostatečné ventilace nádobky, tj. rychlosti pohybu větší než 2 m.s–1. Používal se jako předchůdce aspiračního psychrometru k měření teploty vzduchu mimo meteorologickou budku.
angl: sling thermometer slov: prakový teplomer něm: Schleuderthermometer n rus: термометр-пращ  1993-a1
podpořila:
spolupracují: