Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

termín pozorování
v synop. praxi období 10 min před synoptickým termínem. Jevy pozorované v tomto období se uvádějí v meteorologických zprávách jako aktuální stav počasí.
angl: time of observation slov: termín pozorovania něm: Beobachtungstermin m rus: синоптический срок  1993-a3
podpořila:
spolupracují: