Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

termín pozorování
v synop. praxi období 10 min před synoptickým termínem. Jevy pozorované v tomto období se uvádějí v meteorologických zprávách jako aktuální stav počasí.
angl: time of observation; slov: termín pozorovania; něm: Beobachtungstermin m; rus: синоптический срок  1993-a3
podpořila:
spolupracují: