Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima skleníkové
fyz. podmínky uvnitř skleníku, které se vyznačují vysokou teplotou vzduchu vyvolanou zvláště skleníkovým efektem, vytápěním a omezením ztrát tepla do okolního vzduchu. Zvýšené vlhkosti vzduchu je dosahováno častým zavlažováním. V přeneseném významu se termínem skleníkové klima někdy označuje klima vlhkých tropů vzhledem k tamní vysoké teplotě a vlhkosti vzduchu.
angl: glasshouse climate; slov: skleníková klíma; něm: Treibhausklima n; rus: климат теплицы  1993-b2
podpořila:
spolupracují: