Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

denostupeň
syn. graden.
Termín se skládá ze slov den a stupeň.
angl: degree-day; slov: dennostupeň; něm: Gradtagszahl f; fr: degré-jour m; rus: градусо-день  1993-a1
podpořila:
spolupracují: