Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izopluvie
čáry na mapě spojující místa se stejným dešťovým faktorem.
angl: isopluvial slov: izopluvia rus: изоплювия něm: Isopluvie f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: