Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izopluvie
1. nevh. označení izohyety;
2. zast. označení izolinie spojující místa se stejnou hodnotou úhrnu srážek s dobou opakování 100 roků.
 
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a lat. pluvia „déšť“. Souvisí se zast. angl. termínem pluvial index pro označení tzv. stoleté srážky.
angl: isopluvial; slov: izopluvia; něm: Isopluvie f; rus: изоплювия  1993-a3
podpořila:
spolupracují: