Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izopluvie
čáry na mapě spojující místa se stejným dešťovým faktorem.
angl: isopluvial slov: izopluvia něm: Isopluvie f rus: изоплювия  1993-a3
podpořila:
spolupracují: