Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

radiovítr
v met. praxi občas užívané slang. označení pro údaje o výškovém větru, zjištěné měřením větru radiotechnickými prostředky.
angl: radio wind slov: rádiovietor něm: Radiowind m rus: радиоветер  1993-a2
podpořila:
spolupracují: