Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

radiovítr
v met. praxi občas užívané slang. označení pro údaje o výškovém větru, zjištěné měřením větru radiotechnickými prostředky.
angl: radio wind slov: rádiovietor rus: радиоветер něm: Radiowind m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: