Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radiovítr
v met. praxi občas užívané slang. označení pro údaje o výškovém větru, zjištěné měřením větru radiotechnickými prostředky.
angl: radio wind; slov: rádiovietor; něm: Radiowind m; rus: радиоветер  1993-a2
podpořila:
spolupracují: