Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teorie cyklogeneze konvekční
angl: convective theory of cyclogenesis slov: konvekčná teória cyklogenézy rus: конвективная теория циклонообразования  1993-a1
podpořila:
spolupracují: