Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teorie cyklogeneze konvekční
angl: convective theory of cyclogenesis; slov: konvekčná teória cyklogenézy; něm: Konvektionstheorie der Zyklogenese f; rus: конвективная теория циклонообразования  1993-a1
podpořila:
spolupracují: