Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proudění vzduchu
syn. vítr.
angl: airflow; slov: prúdenie vzduchu; něm: Luftströmung f; rus: течение воздуха  1993-b3
podpořila:
spolupracují: