Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proudění
viz vítr.
angl: flow slov: prúdenie rus: течение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: