Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

turbopauza
tenká přechodová vrstva atmosféry Země, oddělující níže ležící turbosféru od difúzosféry. Je prakticky totožná s homopauzou. Výška turbopauzy uváděná v literatuře se liší u různých autorů a pro různé další podmínky v rozmezí od 90 do 120 km.
angl: turbopause slov: turbopauza něm: Turbopause f rus: турбопауза  1993-a3
podpořila:
spolupracují: