Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

centrum předpovědní světové oblastní (WAFC)
Meteorologické centrum určené k přípravě a vydávání předpovědí význačného počasí a výškových předpovědí v digitální formě, v celosvětovém měřítku přímo smluvním státům příslušnými telekomunikačními prostředky letecké pevné sítě. V současnosti existují 2 Světová oblastní předpovědní centra – v Exeteru (UK) pro východní polokouli a ve Washingtonu (US) pro západní polokouli.
angl: World Area Forecast Centre; slov: oblastné svetové predpovedné centrum (WAFC); něm: WAFC n, WAFC n; fr: Centre mondial de prévision de zone m, CMPZ m; rus: Всемирный центр зональных прогнозов - ВЦЗП  2014
podpořila:
spolupracují: