Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anticyklona dynamická
1. subtropická anticyklona;
2. někteří autoři tímto pojmem označují všechny teplé anticyklony i v mírných, popř. vysokých zeměp. šířkách. Viz též anticyklogeneze dynamická.
angl: dynamic anticyclone slov: dynamická anticyklóna něm: dynamische Antizyklone f fr: anticyclone dynamique m rus: динамический антициклон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: