Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pole frontogenetické
oblast v atmosféře, v níž dochází ke vzniku a zostřování atmosférických front zvětšováním horiz. teplotního gradientu. Typickým příkladem frontogenetického pole, kde se výrazně uplatňuje konfluentní proudění, je oblast podél osy roztažení deformačního pole, jestliže izotermy svírají s touto osou malý úhel, nebo obvykle v předním a zadním sektoru cyklony. Frontogenetické pole se dále vytváří v prohlubujících se brázdách nízkého tlaku vzduchu, kde se kromě konfluentního proudění výrazně uplatňuje silný horizontální střih větru na pozadí zvýšené baroklinity. Viz též frontogeneze.
angl: area of frontogenesis slov: frontogenetické pole něm: frontogenetisches Feld n rus: фронтогенетическое поле  1993-a3
podpořila:
spolupracují: