Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

perioda
časový interval mezi pravidelně se opakujícími výskyty jevu v důsledku jeho periodicity. V meteorologii a klimatologii se někdy pojem perioda používá nevhodně i ve významech období, cyklus, chod aj.
Termín pochází z řec. περίοδος [periodos] „oběh“ (z předpony περι- [peri] „kolem“ a slova ὁδός [hodos] „cesta“).
angl: period; slov: perióda; něm: Periode f; rus: период  1993-a3
podpořila:
spolupracují: