Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

perioda
časový interval mezi pravidelně se opakujícími výskyty jevu v důsledku jeho periodicity. V meteorologii a klimatologii se někdy pojem perioda používá nevhodně i ve významech období, cyklus, chod aj.
angl: period slov: perióda něm: Periode f rus: период  1993-a3
podpořila:
spolupracují: