Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

období synoptické přirozené
období, během něhož se nad velkou oblastí zeměkoule udržují hlavní rysy určité celkové povětrnostní situace. Podle B. P. Multanovského období, během něhož se zachovává termobarické poletroposféře, určující orientaci postupu synoptických tlakových útvarů u zemského povrchu. V průměru trvá 5 až 7 dní. Termín se v některých zemích bývalého SSSR používá pro účely dlouhodobé předpovědi počasí. Viz též metoda Multanovského.
angl: natural synoptic period; slov: prirodzené synoptické obdobie; něm: natürliche Wetterperiode f; rus: естественный синоптический период  1993-a3
podpořila:
spolupracují: