Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

látka organická těkavá
viz VOC.
angl: VOC, volatile organic compound; rus: летучее органическое соединение  2019
podpořila:
spolupracují: