Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

látka organická těkavá
viz VOC.
angl: VOC, volatile organic compound rus: летучее органическое соединение  2019
podpořila:
spolupracují: