Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

látka organická těkavá
viz VOC.
angl: VOC, volatile organic compound 
podpořila:
spolupracují: