Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

redukce srážek na jednotné období
v klimatologii zpravidla redukce prům. měs., sezonních a roč. srážkových úhrnů vypočtených z krátkých řad pozorování na normální období neboli klimatologický normál. Redukce se provádí pomocí výsledků souběžného pozorování blízké referenční stanice obvykle metodou podílů neboli kvocientů. Předpokladem této redukce je, že zvolená referenční stanice pozorovala po celé normální období, její pozorování je homogenní a proměnlivost podílů srážek obou stanic je kvazikonstantní.
angl: precipitation reduction slov: redukcia zrážok na jednotné obdobie rus: приведение рядов осадков к одному периоду něm: Reduktion des Niederschlags auf gleiche Perioden f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: