Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rychlost dynamická
angl: friction velocity; slov: dynamická rýchlosť; něm: Schubspannungsgeschwindigkeit f; rus: скорость трения  1993-a3
podpořila:
spolupracují: