Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

dendroklimatologie
odvětví klimatologie zabývající se vztahy mezi vývojem dřevin a klimatem. Studium přírůstkových kruhů (letokruhů) v kmenech stromů přispívá k poznání změn a kolísaní klimatu v minulosti a k zjišťování klimatických cyklů.
Termín se skládá z řec. δένδρον [dendron] „strom“ a slova klimatologie.
angl: dendroclimatology, tree-ring climatology slov: dendroklimatológia něm: Dendroklimatologie f fr: dendroclimatologie f rus: дендроклиматология  1993-a2
podpořila:
spolupracují: