Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mikrobarograf
přesný a citlivý barograf, jehož záznam časových změn tlaku vzduchu je detailnější než u barografu. V zahraniční literatuře někdy označení pro mikrobarovariograf.
Přístroj sestrojil britský meteorolog W. H. Dines v r. 1904 na návrh W. N. Shawa; společně také navrhli jeho název. Termín se skládá z řec. μικρός [mikros] „malý“ a slova barograf.
angl: microbarograph; slov: mikrobarograf; něm: Mikrobarograph m; rus: микробарограф  1993-a3
podpořila:
spolupracují: