Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mikrobarograf
přesný a citlivý barograf, jehož záznam časových změn tlaku vzduchu je detailnější než u barografu. V zahraniční literatuře někdy označení pro mikrobarovariograf.
angl: microbarograph; slov: mikrobarograf; něm: Mikrobarograph m; rus: микробарограф  1993-a3
podpořila:
spolupracují: