Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stanice aerologická
meteorologická stanice provádějící měření meteorologických prvkůmezní vrstvě atmosféry a ve volné atmosféře. Někdy se mezi aerologické stanice zahrnují i stanice měřící pouze v mezní vrstvě atmosféry. Podle umístění je možno tyto stanice členit na pozemní, námořní a letadlové. Podle prostředků využívaných pro měření je možno aerologické stanice dále dělit na stanice radiosondážní, radiovětroměrné, pilotážní, pro raketovou sondáž ovzduší, letadlový průzkum počasí, transosondáž atmosféry, pro akustickou sondáž atmosféry nebo radiolokační meteorologická měření apod. Viz též aerologie, měření aerologické, sondáž ovzduší.
angl: aerological station, upper-air station, upper-air synoptic station slov: aerologická stanica něm: aerologische Station f rus: аэрологическая станция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: