Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

číslo Froudovo
[frúdovo] – jedno z bezrozměrných podobnostních kritérií používané při modelování aerodyn. a hydrodyn. procesů, např. v aerodyn. tunelech. Označuje se symbolem Fr a je definováno jako poměr setrvačných sil a síly zemské tíže. Froudovo číslo lze vyjádřit vztahem
Fr=U2g l,
kde U značí rychlost proudění, g velikost tíhového zrychlení, l vhodně, vzhledem k danému problému, zvolený délkový rozměr. V meteorologii má Froudovo číslo značný význam při modelování procesů, v nichž se uplatňuje působení vztlaku, např. při termické konvekci.
 
angl: Froude number slov: Froudeovo číslo něm: Froude-Zahl f fr: nombre de Froude m rus: число Фруда  1993-b3
podpořila:
spolupracují: