Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zoofenofáze
angl: zoophenophase slov: zoofenofáza rus: зоофенофаза  1993-a1
podpořila:
spolupracují: