Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zoofenofáze
angl: zoophenophase; slov: zoofenofáza; rus: зоофенофаза  1993-a1
podpořila:
spolupracují: