Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

smršť vodní
tromba, nejčastěji ve formě nemezocyklonálního tornáda, která se vyskytuje nad vodní plochou. Vzhledem k nasávání vlhkého vzduchu od vodní hladiny může být vodní smršť snáze zvýrazněna po celé délce zkondenzovanými kapičkami vody. Může se vyskytnout nejen pod základnou oblaku Cb, nýbrž i pod Cu con. Hovorově se pro vodní smršť používá i angl. označení waterspout (v mužském rodě).
angl: water spout; slov: vodná smršť; něm: Wasserhose f; rus: водяной смерч  2014
podpořila:
spolupracují: