Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vrstva teplotní zadržující
vrstva v atmosféře v určité výšce nad zemským povrchem, která tvoří překážku výstupným pohybům a vert. turbulentnímu promíchávání vzduchu. Zadržující teplotní vrstva je souborným označením pro atm. vrstvy s výškovou inverzí teploty vzduchu nebo s izotermií, popř. vrstvy s malým vert. poklesem teploty vzduchu v porovnání s níže i výše ležícími vrstvami.
angl: intercepting layer slov: zadržujúca teplotná vrstva něm: Sperrschicht f rus: задерживающий слой  1993-a3
podpořila:
spolupracují: