Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

calm
1. syn. bezvětří;
2. v letecké meteorologii měřená nebo předpovídaná rychlost větru menší než 0,5 m.s–1 (menší než 1 kt) musí být indikována jako „CALM“.
Termín je přejat z angl. calm „klidný“. Slovo pochází z it. calma „klidné, mírné počasí“, které zřejmě vzniklo z pozdnělat. cauma „horko, žár“ (z řec. καῦμα [kauma] téhož významu), pod vlivem lat. calere „být horký“.
angl: calm; slov: kalm; něm: Kalme f; fr: calme m; rus: калм  1993-a3
podpořila:
spolupracují: