Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření atmosféry odražené
zpětné záření atmosféry odražené od zemského povrchu, popř. záření atmosféry odražené horní hranicí oblaků a směřující nahoru.
angl: reflected atmospheric radiation; slov: odrazené žiarenie atmosféry; něm: atmosphärische Reflexstrahlung f; rus: отраженная радиация атмосферы, отраженное излучение атмосферы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: