Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření atmosféry odražené
zpětné záření atmosféry odražené od zemského povrchu, popř. záření atmosféry odražené horní hranicí oblaků a směřující nahoru.
angl: reflected atmospheric radiation slov: odrazené žiarenie atmosféry něm: atmosphärische Reflexstrahlung f rus: отраженная радиация атмосферы, отраженное излучение атмосферы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: