Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zonda
regionální název horského větru v Argentině. Zpravidla se tak označuje suchý vítr typu fénu, proudící dolů v závětří And ve stř. Argentině v zimě. Dosahuje rychlostí až 120 km.h–1.
angl: zonda; slov: zonda; něm: Zonda m; rus: зонда  1993-a1
podpořila:
spolupracují: