Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izoterma nulová
izolinie teploty vzduchu 0 °C, která má zvláštní význam zejména v letecké meteorologii, protože v její výšce mohou probíhat fázové změny vody, důležité např. pro vznik námrazy na letadlech. Vzhledem k praktickému významu je výška nulové izotermy součástí leteckých i všeobecných předpovědí počasí.
angl: null isotherm; slov: nulová izoterma; něm: Nullisotherme f; rus: нулевая изотерма  1993-a1
podpořila:
spolupracují: