Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

porucha atmosférická
1. obecně jakékoliv porušení rovnovážného stavu v atmosféře;
2. zastaralé označení pro oblast, která jeví známky cyklonálního vývoje.
angl: atmospheric disturbance; slov: atmosférická porucha; něm: atmosphärische Störung f; rus: атмосферное возмущение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: