Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pluviometr
zast. označení pro srážkoměr.
angl: pluviometer; slov: pluviometer; něm: Pluviometer n; rus: плювиометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: