Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

solenoidy izobaricko-izosterické
termodynamické solenoidy v atmosféře, které vznikají při protínání izobarických a izosterických ploch.
angl: isobaric-isosteric solenoids, isobaric-isosteric tubes; slov: izobaricko-izosterické solenoidy; něm: isobar-isostere Solenoide n/pl; rus: изобаро-изостерические соленоиды  1993-a2
podpořila:
spolupracují: