Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

síla vztlaková
v dynamické meteorologii  označení pro vertikálně orientovanou sílu, která působí na vzduchovou částici proti směru síly zemské tíže. Za předpokladu hydrostatické rovnováhy je tato síla dána Archimédovým zákonem a je totožná s vertikální složkou síly tlakového gradientu. V tomto případě se obvykle používá přesnější označení hydrostatická (aerostatická) vztlaková síla. Viz též vztlak.
angl: buoyant force slov: sila vztlaková něm: Auftriebskraft f rus: сила плавучести  2019
podpořila:
spolupracují: