Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

síla vztlaková
v dynamické meteorologii  označení pro vertikálně orientovanou sílu, která působí na vzduchovou částici proti směru síly zemské tíže. Tato síla je dána Archimédovým zákonem a za předpokladu hydrostatické rovnováhy je totožná s vertikální složkou síly tlakového gradientu. V tomto případě se obvykle používá přesnější označení hydrostatická (aerostatická) vztlaková síla. Viz též gradient tlakový vertikální, vztlak.
angl: buoyant force; slov: vztlaková sila; něm: Auftriebskraft f; rus: сила плавучести  2019
podpořila:
spolupracují: