Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Československá meteorologická společnost při ČSAV
(ČSMS) – předchůdce České meteorologické společnosti, vědecká společnost při Československé akademii věd sdružující zájemce o meteorologii v tehdejším Československu, popř. čestné členy ze zahraničí. ČSMS vznikla v r. 1958 a jejím prvním předsedou byl prof. RNDr. Mikuláš Konček, DrSc.
angl: Czechoslovak Meteorological Society of the Czechoslovak Academy of Sciences; slov: Československá meteorologická spoločnosť pri ČSAV; něm: Tschechoslowakische meteorologische Gesellschaft bei der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften f; fr: Société météorologique tchécoslovaque, Académie tchécoslovaque des sciences f; rus: Чехословацкое метеорологическое Общество при ЧСАН  1993-a3
podpořila:
spolupracují: