Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

detekce Země dálková
starší, ne zcela vhodné označení pro distanční pozorovací metody, resp. distanční měření, používané zejména v souvislosti s družicovými pozorováními (nejen meteorologickými).
angl: remote sensing slov: diaľková detekcia Zeme něm: Fernerkundung f fr: télédétection f rus: дистанционное зондирование Земли  1993-a3
podpořila:
spolupracují: