Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kruh vedlejších sluncí
slov: kruh vedľajších sĺnc; něm: Nebensonnenkreis m; rus: круг ложных солнц  1993-a1
podpořila:
spolupracují: