Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

podmínky klimatické
charakteristika klimatu určitého místa nebo oblasti s ohledem na jeho vliv na jiné přírodní jevy (např. vznik půd) nebo na činnost člověka (např. zemědělství). Termín je často nesprávně zaměňován s termínem povětrnostní podmínky.
angl: climatic conditions slov: klimatické podmienky rus: климатические условия něm: Klimabedingungen f/pl  1993-a3
podpořila:
spolupracují: