Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

dohlednost vodorovná
viz dohlednost.
angl: horizontal visibility; slov: vodorovná dohľadnosť; něm: Horizontalsicht f; fr: visibilité horizontale f; rus: горизонтальная видимость  1993-b3
podpořila:
spolupracují: