Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pulzace větru
opakované kolísání rychlosti a směru větru s malou amplitudou a s frekvencí pod 1 s, které je vyvoláváno zejm. prouděním vzduchu kolem objektů rel. malých rozměrů (např. věží, stožárů apod.). Viz též náraz větru.
angl: wind pulsation slov: pulzácia vetra něm: Windpulsation f rus: пульсации ветра  1993-a1
podpořila:
spolupracují: