Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pulzace větru
opakované kolísání rychlosti a směru větru s malou amplitudou a s frekvencí pod 1 s, které je vyvoláváno zejm. prouděním vzduchu kolem objektů rel. malých rozměrů (např. věží, stožárů apod.). Viz též náraz větru.
angl: wind pulsation; slov: pulzácia vetra; něm: Windpulsation f; rus: пульсации ветра  1993-a1
podpořila:
spolupracují: