Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

flokule
zjasněná oblast ve sluneční chromosféře s rozměry v řádu desítek tisíc km. Tzv. flokulová pole vznikají při zvýšené sluneční aktivitě, přičemž jednotlivé flokule se vyskytují zpravidla nad fakulemi.
angl: plage; slov: flokula; rus: флoккул  2020
podpořila:
spolupracují: