Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

dráhy anticyklon
prům. typické dráhy středů anticyklon pohybujících se v určité geogr. oblasti. Na rozdíl od drah cyklon většinou směřují do nižších zeměp. šířek. B. P. Multanovskij, který dráhy anticyklon označil jako osy anticyklonálních procesů nebo osy anticyklon, rozlišil v Evropě tři zákl. skupiny drah anticyklon: azorská, směřující k východoseverovýchodu, normální polární, směřující k jihovýchodu, a ultrapolární, směřující k jihu nebo jihozápadu.
angl: trajectories of anticyclones slov: dráhy anticyklón něm: Antizyklonenbahnen f/pl, Zugstrassen der Hochdruckgebiete f/pl rus: пути антициклонов, траектории антициклонов fr: trajectoire des anticyclones f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: