Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pyrheliometr se stříbrným diskem
pyrheliometr v minulosti používaný hlavně v USA. Využívá teplo, které pohltí Sluncem ozářený masivní stříbrný disk s černým nátěrem, umístěný v tubusu, jehož osa se při měření orientuje do směru dopadajících paprsků. Množství dopadajícího přímého slunečního záření se určí ze vzrůstu teploty disku změřené rtuťovým teploměrem pomocí konstanty určené individuálně pro každý přístroj. Uvedený pyrheliometr zkonstruoval amer. astronom C. G. Abbot v r. 1900.
angl: Abbot silver disc pyrheliometer slov: Abbotov pyrheliometer so strieborným diskom něm: Silberscheiben-Pyrheliometer nach Abbot n rus: серебрянодисковый актинометр Аббота  1993-b3
podpořila:
spolupracují: