Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

irizace
barevné, často velmi proměnlivé zabarvení okrajů nebo průsvitných částí oblaků. V barvách převládá zelená a růžová. Irizace je převážně ohybovým jevem zvláště do úhlové vzdálenosti 10° od Slunce. Viz též iridescence.
Termín pochází z lat. iris „duha“ (z řec. Ἶρις [Iris] „bohyně duhy, duha“), doslova tedy znamená „zduhovění“.
angl: irisation; slov: irizácia; něm: Irisieren n; rus: иризация  1993-a2
podpořila:
spolupracují: