Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

irizace
barevné, často velmi proměnlivé zabarvení okrajů nebo průsvitných částí oblaků. V barvách převládá zelená a růžová. Irizace je převážně ohybovým jevem zvláště do úhlové vzdálenosti 10° od Slunce.
angl: iridescence, irisation slov: irizácia něm: Irisieren n rus: иризация  1993-a2
podpořila:
spolupracují: