Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vítr ionosférický
označení pro shluky (oblaky) ionizovaných částic v nižší ionosféře, které se pohybují spolu s nenabitými částicemi se vzdušným proudem v dané hladině.
angl: ionospheric wind slov: ionosférický vietor něm: lonosphärenwind m rus: ионосферный ветер  1993-a1
podpořila:
spolupracují: