Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vítr ionosférický
označení pro shluky (oblaky) ionizovaných částic v nižší ionosféře, které se pohybují spolu s nenabitými částicemi se vzdušným proudem v dané hladině.
angl: ionospheric wind; slov: ionosférický vietor; něm: lonosphärenwind m; rus: ионосферный ветер  1993-a1
podpořila:
spolupracují: