Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kryograf
registrační půdní mrazoměrměření promrzání půdy. Jeho záznam se označoval jako kryogram.
angl: cryograph slov: kryograf něm: Kryograph m rus: криограф  1993-a3
podpořila:
spolupracují: