Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kryograf
registrační půdní mrazoměrměření promrzání půdy. Jeho záznam se označoval jako kryogram.
angl: cryograph slov: kryograf rus: криограф něm: Kryograph m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: