Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření korpuskulární
záření tvořené toky atomových jader, elektronů, protonů, neutronů, pozitronů, mezonů atd. Příkladem korpuskulárního záření je radioakt. záření typu alfa nebo beta, korpuskulární kosmické záření a zejména korpuskulární záření Slunce, zahrnující i sluneční vítr, tj. spojité vytékání plazmy z oblasti sluneční koróny. Korpuskulární sluneční záření vyvolává při interakci se zemským magnetickým polem a atmosférou polární záře, magnetické bouře a další geofyz. jevy. Viz též činnost sluneční.
angl: corpuscular radiation slov: korpuskulárne žiarenie něm: Korpuskularstrahlung f, Teilchenstrahlung f rus: корпускулярнoe излучение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: