Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fronta základní
angl: primary front, principal front; slov: základný front; něm: Hauptfront f; fr: front principal m; rus: главный фронт  1993-a1
podpořila:
spolupracují: