Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fronta základní
angl: primary front, principal front slov: základný front něm: Hauptfront f fr: front principal m rus: главный фронт  1993-a1
podpořila:
spolupracují: